Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Rutger Lamers zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden staat hieronder weergegeven. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.